روحیه پرسنل تاثیر بسیاری در نحوه عملکرد و بهره‌وری آنها دارد. بنابراین شناخت از وضعیت روحی پرسنل ( سنجش شاخص رضایتمندی کارکنان ) اهمیت بالایی برای هر مدیری دارد. همچنین ممکن است شرایطی در سازمان باشد که صحبت درباره آن برای افراد درونگرا، به امری دشوار و حتی غیرممکن تبدیل شود. ویژگی دماسنج سازمانی یکی از مهمترین و پراستفاده‌ترین قابلیت‌های نرم‌افزار شناخت و قدردانی از کارمندان کودوس است. با استفاده