کارت هدیه روش دیگری برای قدردانی از همکاران در نرم‌افزار کودوس است. با انتخاب گزینه ارسال در صفحه اصلی، وارد بخش “کارت‌های هدیه” شده و با توجه به موجودی سکه‌های خود، یکی از آنها را انتخاب و با پیامی دلخواه، برای همکاران خود، هدیه ارسال کنید. همچنین برای به اشتراک‌گذاری لحظات خوش قدردانی، کارت‌های هدیه ارسالی بین همکاران، هم در صفحه اصلی (خانه) و هم پروفایل آن همکار (دریافت‌کننده)