سکه یک واحد پول مجازی در نرم‌افزار کودوس است. ارزش هر یک سکه (به ریال) را مدیر یا نماینده شرکت مشخص می‌کند. نکته جالب اینجاست که ارزش سکه می‌تواند بنا بر وضعیت مالی شرکت بالا یا پایین رفته و نوعی سرگرمی مالی (سرمایه‌گذاری) برای همکارانی که سکه دارند باشد. پس هر کارمند در نرم‌افزار کودوس، یک موجودی سکه و یک موجودی ریالی دارد. روش‌های دریافت سکه در سایر بخش‌ها توضیح