یکی از دغدغه‌هایی که در بکارگیری یک نرم‌افزار جدید در سازمان با آن مواجه می‌شویم، تعامل و ارتباط گرفتن کارکنان با آن است. هرچه این نرم‌افزار نیاز به مشارکت روزانه افراد داشته و حساس‌تر باشد، این دغدغه پررنگ‌تر می‌شود. در نرم‌افزار کودوس، بخشی به اسم چالش وجود دارد که افراد می‌توانند با انجام یک سری فعالیت‌های روزانه، تشویق شده و سکه دریافت کنند. نکته مهم، نوع آیتم‌هایی هست که در