• اضافه شدن قابلیت نظرسنجی چند گزینه‌ای و متنی

ازین پس می‌توانید علاوه بر ایجاد نظرسنجی رقابتی بین کاربران، از نظرسنجی چندگزینه‌ای و متنی استفاده نمایید.

  • بهبود در فرآیند حذف کاربر و شرکت (پنل وب)
  • رفع باگ انتخاب افراد برای ایجاد گروه در (موبایل)
  • رفع باگ مربوط به جایزه و تنظیمات چالش در (پنل وب)
  • رفع باگ‌ مربوط به پاسخ و فیلتر در  دماسنج سازمانی در (موبایل)
  • رفع برخی از باگ‌های ظاهری و عملیاتی