یکی از دغدغه‌هایی که در بکارگیری یک نرم‌افزار جدید در سازمان با آن مواجه می‌شویم، تعامل و ارتباط گرفتن کارکنان با آن است. هرچه این نرم‌افزار نیاز به مشارکت روزانه افراد داشته و حساس‌تر باشد، این دغدغه پررنگ‌تر می‌شود.

در نرم‌افزار کودوس، بخشی به اسم چالش وجود دارد که افراد می‌توانند با انجام یک سری فعالیت‌های روزانه، تشویق شده و سکه دریافت کنند. نکته مهم، نوع آیتم‌هایی هست که در این بخش تعریف شده است؛ چرا که باعث تعامل و مشارکت بیشتر افراد با نرم‌افزار می‌شود. در جدول زیر، انواع چالش‌هایی که قابل انجام هستند آورده شده است. مدیریت یا نماینده شرکت می‌تواند ویژگی چالش را در سازمان خود فعال/غیرفعال کند و حتی از بین آیتم‌های زیر هرکدام که تمایل دارد را فعال کند و میزان سکه دریافتی کاربران را مشخص کند.

آیتم چالشکاربرد و توضیحات
ثبت رای نظرسنجیتعداد دفعاتی که فرد در نظرسنجی مشارکت داشته و رای ثبت می‌کند
بازدید از نرم‌افزارشمارش به صورت یکبار به ازای هر‌ روز با هدف ورود افراد به نرم‌افزار به صورت روزانه
ارسال کارت هدیهتعداد کارت‌های هدیه ارسالی به همکاران
خرید از بازارچهتعداد خریدهای موفق از بازارچه
پاسخ به دماسنج سازمانیتعداد ثبت حال در دماسنج سازمانی

⚠️ در صورتی که دو چالش از یک نوع انتخاب شود، شمارش به صورت مشترک برای آن انجام می‌شود.

وابسته به تعداد دفعات تعریف شده، به ازای هر بار انجام یک چالش، سیستم به صورت اتوماتیک شمارش کرده و در صورت تکمیل آن، سکه‌های جایزه آن قابل دریافت می‌شوند.