وقتی یکی از اعضا تیم درخواست برداشت وجه ثبت می‌کند برای مدیران شرکت اعلان (push notification) ارسال می‌شود. همچنین تعداد درخواست‌های برداشت وجه پیگیری نشده در منو تنظیمات، روبروی درخواست‌های برداشت وجه نمایش داده می‌شود.

مدیر یا ادمین می‌تواند با نگه داشتن انگشت روی هر کدام از درخواست‌ها، وضعیت آن را به “تایید”، “رد” یا “در حال بررسی” تغییر دهد.قابل توجه است که برای تغییر تنظیمات مربوط به برداشت وجه (از جمله فعال یا غیرفعال بودن و تعیین حدود برداشت)، لازم است از طریق بخش “تنظیمات برداشت وجه” اقدام نمایید.

نکته مهم: ویژگی برداشت وجه در نسخه فعلی کودوس صرفا یک رخداد روی کیف پول کاربر است. به این معنی که در واقعیت نرم افزار کودوس وجهی را به کاربر پرداخت نمی‌کند، این عملیات باید توسط تیم منابع انسانی یا حسابداری شرکت شما انجام شود. کودوس صرفا عملیات مبتنی بر مدیریت عدد موجودی کیف پول مجازی را انجام می‌دهد.