ایجاد فضای رقابتی سالم یکی از اهداف اصلی نرم‌افزار کودوس است و جدول همکاران یکی از بخش‌های اصلی برای تحقق هرچه بهتر این هدف است. شما در این بخش می‌توانید لیست تمامی پرسنل شرکت به همراه مجموع تعداد مدال‌ و سکه‌های دریافتی هر یک از آنها را مشاهده نمایید و با کلیک روی اسامی وارد صفحه پروفایل هر فرد شوید. بنابراین هر فرد در شرکت که اسم خود را در انتهای لیست پیدا کند، بیانگر آن است که بایستی تلاش و مشارکت بیشتری در رویدادهای شرکت داشته باشد. همچنین از دید مدیران و سرپرستان منابع انسانی می‌تواند بیانگر این مسئله باشد که زیرساخت و ایجاد فرصت‌های مشارکت در کودوس نیاز به بازنگری دارد. در نهایت تمامی این موارد، اطلاعات ارزشمندی را برای برگزاری جلسات 1:1 (فرد به فرد) به همراه خواهد داشت.