کاربران می‌توانند در بخش تراکنش‌ها، هر عاملی که باعث افزایش یا کاهش موجودی ریالی یا سکه‌ای آنها شده باشد (مواردی مانند ارسال سکه، ارسال کارت هدیه، درخواست‌های خرید، تبدیل سکه به موجودی ریالی و …) را رصد کنند و از آن گزارش بگیرند. (مشابه اپلیکیشن‌های بانکی)

⚠️ با توجه به اینکه هر کاربر در کودوس می تواند در چند شرکت عضو باشد، این بخش تنها تراکنش‌های انجام شده در شرکتی که در حال حاضر در آن هستید را نمایش می‌دهد. برای تغییر شرکت می‌توانید از بخش “شرکت‌های من” در “تنظیمات” استفاده کنید.

My Transaction-app