در بخش تراکنش‌های کاربران، مدیر یا نماینده شرکت می‌تواند تمامی تراکنش‌های انجام شده توسط کاربران شرکت را مشاهده کرده و بر اساس شخص یا نوع خاصی از تراکنش یا بر اساس بازه زمانی فیلتر نماید. تراکنش‌هایی اعم از انتقال سکه، خرید محصولات، تبدیل سکه به ریال و هر آنچه که مربوط به سکه و موجودی ریالی است. همچنین تاریخ، زمان و اشخاصی که در این تراکنش نقش داشتند قابل مشاهده است.

user transaction-menu-app
user transaction-sort-app