ویدئوی زیر، بازی تیمی کاراکتر که توسط تیم کودوس طراحی شده و باعث افزایش سطح انتقادپذیری و رفتار حرفه‌ای پرسنل می‌شود را بصورت کامل آموزش می‌دهد. اگر به هر طریقی کارت‌های این بازی به دست شما رسیده است و طبق این راهنما بازی را در تیم خود اجرا کردید، خوشحال میشویم به ما فیدبک بدهید : info@kudos.ir